Ultraschall 3D Multiparameter - HD2003

Ultraschall 3D Multiparameter
HD2003

 • 0…70m/s, 0…360°
 • kartesianische Komponenten U–V–W
 • wartungsfrei
 • Temperatur,RH,Druck
Ultraschall Anemometer 3D - HD2003.1

Ultraschall Anemometer 3D
HD2003.1

 • 0…70m/s, 0…360°
 • kartesianische Komponenten U–V–W
 • wartungsfrei
Ultraschall Anemometer 2D - HD52.3D

Ultraschall Anemometer 2D
HD52.3D

 • 0…60m/s, 0…360°
 • RS232, RS485, RS422 , SDI-12
 • wartungsfrei
 • hohe Sensibilität