This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. More information

Měřicí technika, která vede k nejlepším hospodářským výsledkům.

Našim zákazníkům nabízíme excelentní technické měření bez kompromisů. Toto platí také pro cenu. GHM GROUP také v ekonomických aspektech razí nejmodernější postupy, aby vyvíjela špičkové výrobky za atraktivních podmínek. K tomu patří agilní management a speciální výrobní a obchodní metody, které umožňují maximální míru přizpůsobivosti a pohotovosti. Díky plochým hierarchiím, autonomně pracujícím výrobním buňkám a ohromnému know-how šesti kompetenčních center máme k dispozici zdroje, které můžeme v každé požadované konstelaci kdykoli aktivovat pro projekty libovolné velikosti. Je tak pro nás možné reagovat na tržní trendy neobvykle rychle, vyvíjet řešení výrobků a být připraveni na trh s vynikající kvalitou a vysokými počty kusů. Základem této flexibility je ale také personální politika, která vychází z partnerské spolupráce, vzájemného respektu a motivovanosti všech našich pracovníků k výkonům a je pevnou součástí naší firemní kultury. Tyto společné hodnoty investujeme do organického růstu naší firemní skupiny a expandujeme prostřednictvím pečlivých strategických nákupů na ekonomicky stabilní úrovni. Protože kontinuita, absolutní spolehlivost i rozsáhlé know-how motivovaných a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců je naším kapitálem. Na tomto základě a díky zkušenostem z celkem 235 let se trvale vyvíjíme ve směru budoucnosti.

Strategicky dobré poradenství: průmyslový poradní sbor.

Poradní sbor slouží jako důležité jednací fórum, ve kterém si se zkušenými osobami vyměňujeme poznatky k tématům strategické důležitosti pro GHM GROUP. Jako partnerská kontrolní instance nám vytváří vnější pohled na firmu a je pro nás důležitým měřicím nástrojem pro posuzování vlastních idejí a koncepcí. Díky cenným odborným znalostem k vedení firmy, financování, právu a daním nám poradní sbor ukazuje nové cesty a podporuje nás při rozvoji podnikání. V neposlední řadě díky dobrému propojení našeho průmyslového poradního sboru s ekonomikou vznikají pro GHM GROUP stále nové kontakty na potenciální zadavatele zakázek a zákazníky.

Hans-Joachim Kamp

Hans-Joachim Kamp

Předseda dozorčí rady Philips GmbH

Hans-Joachim Kamp podporuje GHM GROUP ve své funkci člena poradního sboru. Dlouholetý jednatel a předseda dozorčí rady Philips Deutschland GmbH a Philips Technologie GmbH radí GHM GROUP při všech důležitých firemních rozhodnutích a svými mimořádnými expertními znalostmi přináší cenný příspěvek k dynamickému rozvoji firmy.
„V GHM GROUP jsou sloučeny silné stránky šesti renomovaných rodinných firem pod jednou střechou. Výhody sahají od širokého výrobního spektra pro všechna významná pole měřicí techniky z jedné ruky přes velikou kompetentnost díky flexibilním vývojovým týmům až po rychlé, flexibilní a na míru šité realizace řešení výrobků podle požadavků zákazníků. Závazkem GHM GROUP je s nekompromisní orientací na zákazníky dobývat kromě domácích trhů také stále více mezinárodní trhy.“

Jens Höhne

Jens Höhne

Majitel Senior Board Consulting

S více než 25 lety profesionální praxe v zodpovědných a vedoucích úkolech v různých globálně působících technologických koncernech nabízí Jens Höhne spolehlivou základnu zkušeností a znalostí pro strategická a operativní rozhodnutí pro vývoj GHM GROUP.
„Se základní ideou strategie „Buy & Build“ sleduje GHM GROUP cíl, vytvářet výhody a hodnoty pro menší technologické firmy, které se doposud omezovaly na své domácí trhy. GHM GROUP přivádí tyto technologické firmy z příbuzných oborů na mezinárodní trhy v nejdůležitějších průmyslových zemích. Současně jsou komplementární výrobky u definovaných cílových zákazníků slučovány do skupiny nad rámec hranic stanovišť a tvoří aplikačně specifické balíčky řešení.“

„Těsná a na výsledek orientovaná spolupráce s našimi průmyslovými poradci je důležitým prvkem, abychom se mohli poměřovat se zkušenými průmyslovými veličinami a optimalizovat naše strategická rozhodnutí. V neposlední řadě díky přesnému sladění s našimi investory můžeme nekomplikovaně a extrémně rychle realizovat větší investiční rozhodnutí. To je výhodou nejenom pro GHM GROUP, nýbrž i pro naše zákazníky.“


Johannes Overhues  |  Managing Director of GHM Messtechnik GmbH  |  CEO GHM GROUP

Jeden a dva jsou více než tři: partneři GHM GROUP.

Od založení GHM GROUP provázejí naši firmu renomovaní investoři. Díky jejich trvalému nasazení jsme se vyvinuli ve vysoce kvalitního dodavatele výrobků měřicí techniky a řešení s přístupem na lukrativní růstové trhy. GHM GROUP totiž působí na trzích orientovaných na současnost i budoucnost. Tam dáváme našim zákazníkům s výrobky a řešeními vhodné odpovědi – uprostřed proměny megatrendů a změněných nákupních návyků průmyslových firem.

Váš přímý kontakt na nás

Naši kontaktní partneři v oblasti vztahů s investory se s Vámi neprodleně spojí. Při navázání kontaktu prosím uveďte svoje telefonní číslo.

Děkujeme
Váš tým GHM GROUP