This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. More information

Budoucnost je dnes!

Globalizace 21. století staví firmy celého světa před enormní výzvy. Tento vývoj ale také nabízí velmi slibné šance. Protože právě z globálních trendů se v posledních desetiletích staly motory inovací. GHM GROUP je aktérem tohoto dynamického vývoje trhu. Jako středně velká firma jsme totiž specializováni na to, abychom tyto trendy rychleji, než mnozí ostatní realizovali v produkty a řešení zralé pro trh.

Rychlost díky flexibilitě

Jako prakticky ve všech oblastech průmyslu je také v měřicí a regulační technice vyžadována inovační síla, maximální kvalita a vynikající servis. Inovační cykly se přitom stále zkracují – realizace a přizpůsobení novým požadavkům musejí být prováděny stále rychleji. Této výzvě se náš management postavil s důslednou strategií.

Řešení GHM GROUP: flexibilní sdružení vývojářů! 

Více než 40 zkušených specialistů v šest kompetenčních centrech přináší know-how ze svých odborných oblastí do multidisciplinárního týmu, který rychle a flexibilně vyvíjí produkty nebo provádí přizpůsobení, která odpovídají požadavkům našich zákazníků.

"Náš obchodní model staví zákazníka a jeho požadavky do popředí a spojuje dlouholeté know-how našich tradičních firem pod společnou střechu značky GHM GROUP. Můžeme tak společně splnit ambiciózní a komplexní závazek: nekompromisní orientace na zákazníka!"

Johannes Overhues  |  CEO GHM GROUP

Oblasti činnosti

Oblasti činnosti

Také často spíše lokální orientace mnoha středně velkých firem se musí přizpůsobit globalizaci a megatrendům. Lokální schopnosti se musí sdružovat, aby vyhověly požadavkům trhů na celém světě. Motto dneška zní: globálně myslet, lokálně vyvíjet a rychle vyrábět.

Strategické plánování a cílená orientace jsou dnes důležitými prvky managementu, které se u nás v minulém roce etablovaly. GHM GROUP je nyní v zásadě strukturována do tří strategických oblastí činnosti. Další podrobnější členění slouží nejenom přehlednosti naší produkce, nýbrž také dalšímu růstu široce rozvinutého know-how našich pracovníků. V oblasti činnosti „průmysl“ rozlišujeme produktové oblasti snímače a elektronika. V „technice měření životního prostředí“ rozdělujeme produkty do oblastí meteorologie a mobilní měřicí přístroje. Současně nabízíme výrobky pro „zpracování signálů a sběr a zpracování dat“ i „kalibraci a služby“, které byly přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníků.

Naše skupina na jedné pohled

Megatrendy

V důsledku globálního růstu populace se bude dále zvyšovat poptávka po potravě a lékařské péči. Navíc se bude zvyšovat urbanizace. Tím se bude měnit jak mobilita, tak i souhra různých forem mobility.

V GHM GROUP odpovídáme na tyto výzvy měřicími přístroji, které splňují předpisy FDA (Food and Drug Administration), zobrazovači a měřicími převodníky s komunikačním rozhraním umožňujícím jejich připojeni na sběrnicové systémy, které jsou vhodné i do budoucna, protože umožňují maximální konektivitu a síťové propojení.

Jak v industrializovaném světě, tak i v rozvíjejících se ekonomikách pokračuje trend zvyšování kvality života díky vyšší mobilitě. S tím spojený nárůst emisí, zvýšená vnímavost i citlivost lidí vůči ekologickým tématům a masivní ekologické problémy v nově vznikajících ekonomikách a rozvojových zemích otvírají nové trhy pro technologie ochrany životního prostředí.

S inovativními technologiemi, jako je technika měření životního prostředí pro meteorologické stanice, nejmodernější technika pro měření rychlosti větru, teploty, vlhkosti i emisí hluku a koncentrací plynů (CO, CO2), se připravujeme na úkoly budoucnosti a poskytujeme základní data podle zákonů o životním prostředí, nezbytná pro jejich dodržování. Zde naše firma spatřuje jak zajímavý potenciál pro svůj další růst, tak i nemalou výzvu, abychom s našimi výzkumnými a vývojovými laboratořemi drželi krok s tempem doby.

Díky „Internetu věcí“ („Internet of Things“) a využívání velkých souborů dat („Big-Data“) bude stále přibývat síťových propojení a použití snímačů. Aby se toto vše zvládlo, je zapotřebí nejmodernější technika pro úpravy signálů i pro sběr, převod a zpracování dat.

S naší koncepcí vzájemného propojení odborných znalostí kompetenčních center jsme schopni v krátké době vyvíjet nová řešení odpovídající požadavkům trhu, a optimálně tak obsloužit i tyto expandující trhy prvotřídními výrobky a technologiemi.

Požadavek budoucnosti na vzájemné propojení IT komponent s mechanickými a elektronickými komponenty prostřednictvím datové infrastruktury, klade vysoké nároky na techniku. V tomto procesu zvláště síťové propojení vnořených systémů prostřednictvím komunikačních sítí vyžaduje kybernetické fyzikální systémy nejvyšší složitosti.

U tohoto trendu, který se označuje klíčovými slovy „průmysl 4.0“ nebo „chytrá továrna“, jde v zásadě o průmyslové zpracování a síťové propojení velkých objemů dat a jejich smysluplné využití. S naší schopností digitalizace analogových signálů ze snímačů s následným zpracováním dat a síťovou konektivitou jsme dobře připraveni těmto výzvám doby čelit.

Metodická inovace

Nejenom v globalizovaném hospodářství, ale také v technice jde stále více úloh až na samou hranici možného a často i za ni. Této výzvě čelíme široce rozkročenou strukturou naší firmy. Pod společnou střechou GHM GROUP máme naše kompetenční centra, která svými odbornými znalostmi pokrývají široké spektrum řešení specifických pro danou specializaci a pro všechny hlavní oblasti jejich použití.

Při spolupráci s GHM GROUP zákazníci profitují z našich téměř 200 let získávaných zkušeností. Naši inženýři v různých kompetenčních centrech jsou s těmito odbornými znalostmi schopni rychle a flexibilně vyvíjet řešení podle potřeb a individuálních požadavků našich zákazníků.

Výhoda naší společnosti, která jen těžko hledá soupeře.

Využívat zkušenosti k vytváření něčeho nového

Společnost GHM Messtechnik GmbH, jakožto právnická osoba skupiny GHM GROUP, byla založena v roce 2009. Ale historie jednotlivých tradičních firem, které jsou zastřešeny touto značkou, sahá daleko hlouběji do minulosti. I ve svém dnešním uspořádání se skupina GHM GROUP cítí vázána společnou filozofií svých zakladatelů: Absolutní orientace na zákazníka, rychlost a prvotřídní kvalita výrobků!

Prosím, kontaktujte nás na adrese

Můžete nás kontaktovat telefonicky od pondělí do pátku v době od
8:00 hodin do 17:00 hodin

 

GHM Messtechnik GmbH  |  GHM GROUP CORPORATE
Tenter Weg 2-8  |  42897 Remscheid  |  GERMANY