This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

S nejmodernější měřicí technikou se sklidí větší úspěch.

Téměř žádné odvětví hospodářství není tak silně závislé na přírodních vlivech jako zemědělství a lesnictví. Sem spadají klimatické podmínky při chovu zvířat a pěstování zemědělských produktů stejně jako podmínky při jejich přepravě a skladování. Koneckonců zemědělské plodiny snadno a rychle podléhají zkáze, a i po sklizni jsou vystaveny značnému riziku, např. napadení plísněmi. Moderní měřicí technika GHM GROUP Vám pomůže při hlídání všech relevantních parametrů a dá Vám možnost včas učinit správná rozhodnutí. Sem spadají nejenom měření specifických faktorů pro zpracování půdy. Také měření teploty a vlhkosti Vašich uskladněných produktů mají mimořádný ekonomický význam při prevenci škod, například v důsledku tepelných reakcí s vlhkem. V neposlední řadě Vám pro hlídání technických systémů, jako třeba hydrauliky nebo hlídání maziva a chladiva Vašich zemědělských strojů, dodá GHM GROUP díky snímačům speciálně určeným pro daný typ stroje přesně tu měřicí techniku, se kterou sklidíte úspěch. Moderní zemědělství a lesnictví jsou totiž i nadále jedním z celosvětově nejdůležitějších rostoucích oborů.

Sláma a seno: zabalená jistota.

Sláma a seno: zabalená jistota.

Při skladování a zpracování slámy a sena hrají vlhkost a teplota rozhodující roli. Aby se předešlo kažení a vznícení, hlídá naše měřicí technika proces v silu a chrání Vaše zásoby.

  • Teploměr na seno GMH 285-BNC s tvrzenou řeznou špičkou pro jednoduché zapíchnutí do sena.
  • Poplach „nebezpečí požáru“ v případě možného přehřátí s dodatečným modulem GAM 3000.
  • Díky krátkým reakčním dobám je měření i na více měřených místech časově nenáročné.
  • Protokolování jako doklad kontroly je možné s naším integrovaným zápisem dat. 

Teplota sena a slámy

Hydraulika, chlazení, mazání: v zorném poli pluh.

Hydraulika, chlazení, mazání: v zorném poli pluh.

Moderní zemědělské strojů si již nelze představit bez hydrauliky, chlazení a mazání. Se snímači GHM GROUP budete mít všechny relevantní parametry v zorném poli.

  • Snížení nákladů díky obousměrným snímačům, které nahrazují hydraulické usměrnění.
  • Je možné individuální přizpůsobení požadavkům výrobce stroje.
  • Viskózně stabilizované a vibracím odolné snímače pro přímé upevnění na těleso pluhu.  

PRŮTOK

Naše přední produkty pro zemědělství a lesnictví