This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Měřicí technika jako zdroj bezpečnosti.

Disponibilita čisté vody patří k nejdůležitějším základním předpokladům zdravého života v civilizaci. S ní totiž přitéká nejenom ta nejzákladnější potravina, nýbrž také surovina enormního významu pro zemědělství a průmysl. Přírodní zdroje však zdaleka nestačí pro zajištění bezpečného a dostatečného zásobování vodou. Moderní společnost proto stále více využívá všechny možnosti moderního čištění odpadních vod a úpravy vody, aby udržela základní zásobování vodou. Zdraví je přitom přirozeně na prvním místě. Ale i v průmyslu musí být čistota vody zaručena. S mobilními a stabilními analyzačními přístroji GHM GROUP hlídá kvalitu vody přímo u zdroje stejně jako v nádržích a potrubích. Spolehlivé výsledky analýz a jejich automatická dokumentace Vám přitom dávají přesně tu bezpečnost, kterou u nejdůležitějších potravin a průmyslových surovin očekáváte. Ten, kdo lidi a hospodářství zásobuje vodou, musí zajistit a doložit její kvalitu předem.

Spolehlivá a bezpečná příprava pitné vody.

Spolehlivá a bezpečná příprava pitné vody.

V procesu čištění pitné vody se musí dodržovat různé předepsané postupy jejího čištění a zpracování, mj. i dodržení povolené hodnoty pH. Snadný a spolehlivý proces stanovení hodnoty pH vody v čistírnách vod zajišťuje náš převodník pH typ GPHU 014 MP.

  • Praktické funkce přístroje napomáhají jeho snadné integraci do stávajícího systému.
  • Jednoduché a snadné ovládání přístroje umožňuje jeho rychlé uvedení do provozu a okamžité získávání měřených hodnot.
  • Poskytujeme spolehlivé a přesné měření pH v pitné vodě.   

Měření pH v čistírnách vod

S úpravou mořské vody vyplujte bezpečně na moře.

S úpravou mořské vody vyplujte bezpečně na moře.

Moderní lodě potřebují velké množství pitné a užitkové vody, která se upravuje reverzní osmózou. Speciálně pro tento a jiné běžné postupy dodáváme analyzační měřicí techniku pro všechny druhy vody:

  • Z praxe vycházející projektování systémů, které je možné integrovat do stávajících potrubních systémů.
  • Snímače s rozsáhlými funkcemi pro údržbu a diagnostiku chyb, jako například detekce prasknutí skla u UNICON-pH.
  • Zákaznicky orientovaná obsluha se vyvíjí společně se zákazníkem.

Reverzní osmóza

Spolehlivá řešení analýzy vody.

Spolehlivá řešení analýzy vody.

S ručními měřicími přístroji a stacionárními analyzačními přístroji zjišťujeme spolehlivá data přímo u zdroje. Měřicí přístroje s funkcí ukládání dat zajišťují rychlé měření a archivaci dat pro protokolování.

  • Měřeny mohou být všechny běžné parametry, jako například hodnota pH, vodivost, teplota, volný kyslík nebo zakalení.
  • Robustní ruční měřicí přístroje s jednoduchou obsluhou a dlouhou dobou provozu na baterie se našim zákazníkům osvědčují jako jejich profesionální pomocníci.

GHM SILVER-LINE