This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Uvolněte cestu větší spolehlivosti.

V moderním pojetí transportu se všechno točí kolem efektivní přepravy osob a zboží. Je zcela jedno, zda jde o přepravu po silnici, železnici či vodě – se správnou měřicí a regulační technikou zajistíme hladký provoz. Nejhorší chvíle pro vznik technické závady je totiž během cesty. Zatímco se Vaše vozidla pohybují, naše vysoce specializované snímače spolehlivě a přesně měří všechny relevantní parametry. Přitom se nechají silnými vibracemi a drsnými okolními teplotami ovlivnit stejně málo jako agresivními látkami nebo zubem času. Díky kombinaci v praxi osvědčené techniky a inertních materiálů v robustní konstrukci měříme, řídíme a regulujeme procesy chlazení a mazání všech důležitých agregátů a hlásíme případné odchylky, aby k poruchám nebo odstavení vůbec nedošlo. Při přepravě osob a zboží jsou totiž bezpečnost, spolehlivost a dodržování termínů ty nejdůležitější parametry, které na tomto velmi konkurenčním trhu nesmí být v žádném případě opomenuty.

Kvalita, která jede s námi.

Kvalita, která jede s námi.

S nejmodernější měřicí technikou pro hlídání chladiva transformátorů v kolejových vozidlech přestavujete výhybku na spolehlivý trvalý provoz Vašich vozidel.

  • Předcházení výpadkům kvůli chybějícímu chladivu v transformátoru díky naší osvědčené technologii pádlových hlídačů průtoku s integrovaným vlnovcem.
  • Pádlové přístroje od DN25 do DN200 pro celý rozsah aplikací.
  • Snížení výkonu čerpadla díky menší tlakové ztrátě.
  • Menší přilnavost díky povrchové úpravě dílů v kontaktu s médiem a spínacích kontaktů.

Hlídač průtoku

Plout na vlně úspěchu.

Plout na vlně úspěchu.

Velkorozměrové pohonné hřídele lodních šroubů potřebují spolehlivé hlídání množství oleje, aby bylo zaručeno minimální mazání a bezpodmínečně se předešlo výpadkům.

  • Hlídače průtoku jako HD2K disponují viskózně stabilní mechanikou průtoku, která z hlediska změny spínacího bodu a tlakové ztráty téměř kompenzuje kolísání viskozity oleje až do 330 mm²/s.
  • Optická indikace umožňuje trvalou vizuální kontrolu ve strojovně. Vysokotlaká provedení se dodávají až do tlaku 500 bar.

Hlídač průtoku