This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Bezpečnost sahající až za okraj talíře.

Při výrobě potravin se kontrola provádí nikoli odhadem, nýbrž podle tvrdých faktů a zadání. Při průmyslové výrobě a zpracování potravin a nápojů je totiž nekompromisní čistota a hygiena jedním ze základních předpokladů pro předcházení mikrobiologické kontaminace. Nadto zajišťuje častá nebo průběžná kontrola trvale vysokou kvalitu Vašich produktů a zaručuje konstantní chuť u spotřebitele. Díky úplnému hlídání celého procesu navíc získáváte doklady o vysokém hygienickém standardu Vaší výroby a dokumentací naměřených dat omezujete pravděpodobnost chybných šarží. Koneckonců řízení jakosti jako část celkového procesu hraje podstatnou roli. Proto musí použité měřicí přístroje odpovídat nejpřísnějším požadavkům z hlediska hygieny a mnoha dalších faktorů. My jako GHM GROUP nabízíme s našimi schválenými řešeními měřicí techniky přesně ty správné recepty pro čistou a bezpečnou produkci potravin. Tím nabízíme maximální bezpečnost zcela podle nároků státních kontrol.

Udusit problémy v zárodku.

Udusit problémy v zárodku.

Poptávka po větších šaržích a zvyšující se požadavky na hygienu staví výrobce potravin před stále nové výzvy. S inovativními principy měření dodáváme zákaznicky orientovaná řešení.

  • Snímače, komponenty a kompletní systémy pro maximální bezpečnost procesu a trvalou disponibilitu zařízení.
  • Úspory nákladů, zajištění kvality i snižování množství vyřazeného zboží díky bezproblémovému dovybavení stávajících zařízení.
  • Povolení pro snímače podle EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) a podle typu v souladu se sanitárním standardem US 3-A.  

HYGIENICKÉ SYSTÉMY

Balení v ochranné atmosféře: dodržet, co bylo slíbeno.

Balení v ochranné atmosféře: dodržet, co bylo slíbeno.

Při přechodu na balení v ochranném atmosféře je rozhodující řada faktorů: Důležitým bodem je kontrola kvality. Zde jsme s přístrojem pro měření zbytkového kyslíku ResOx vyvinuli řešení šité na míru:

  • Doba měření činí pouze 15 vteřin, takže balení je možné kontrolovat prakticky v běžícím procesu.
  • Kalibrace na místě umožňuje každodenní kontroly funkce přístroje, čímž odpadají časově náročné kontroly u výrobce.
  • Datová paměť a software pro dokumentaci a zpracování naměřených hodnot šetří časově náročné protokolování.
  • Zadání IFS a povolené hodnoty zbytkového kyslíku je možné snadněji kontrolovat a dodržovat.

zbytkový kyslík