This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

S plnou silou za energií budoucnosti.

Udržitelné dodávky energie, zvláště pomocí větrných a solárních elektráren, patří k nejdůležitějším úkolům budoucnosti a představují velkou výzvu pro výzkum, vývoj, průmysl a provozovatele. My v GHM GROUP jsme od samého začátku sledovali vývoj výroby energie z obnovitelných zdrojů a vyvíjeli systémy pro hlídání příslušných zařízení a jejich bezpečný provoz.

Naše robustní systémy pracují přesně a rychle i v nejtvrdších podmínkách, navíc nanejvýš spolehlivě. Tedy také tam, kde standardní elektronika často vykazuje slabiny. V našich systémech jsou integrovány všechny potřebné komponenty jako analogová a digitální technika, úprava signálu a výpočty v reálném čase. Mohou tak být nasazeny i autonomně v samostatných zařízeních.

Partner pro nejrůznější požadavky.

Pro provozovatele energetických parků je ekonomicky velmi důležité, aby doby odstávek byly co nejkratší. Také doby provozu by měly být využívány co nejefektivněji. Provozovatele energetických parků při těchto snahách podporujeme mnoha způsoby.

Hlídání větrných elektráren: větru na stopě.

Hlídání větrných elektráren: větru na stopě.

Větrné elektrárny pracují v drsných okolních podmínkách, a jsou tak vystaveny velkému mechanickému zatížení. Toto zatížení musí být trvale měřeno, aby se včas předešlo jejich možnému poškození. Pouze tak může být větrná energie využívána optimálně. Naše měřicí technika přitom přebírá nejrůznější úkoly:

 • Rychlé a přesné hlídání stavu a včasná detekce škod.
 • Hlídání vibrací lopatek větrných elektráren.
 • Registrace vibrací a přenos naměřených dat prostřednictvím Ethernetu/WLAN do řídicího počítače.  

Úprava signálů

 

Hlídání solárních elektráren: Slunce vždy v zorném poli.

Hlídání solárních elektráren: Slunce vždy v zorném poli.

Solární elektrárny získávají při výrobě elektrické energie stále větší význam. Abychom ze solární energie získali maximum, je třeba nejvyšší přesnosti. Naše řešení měřicí techniky i zde v každém ohledu odpovídají nejvyšším nárokům:

 • Sledování hospodárnosti provozu solárních elektráren.
 • Hlídání fázových proudů a napětí.
 • Analogové a digitální vstupy pro další měřené veličiny.
 • Centrální komunikační modul pro předávání získaných dat do velínu.
 • Modulární, kompaktní konstrukce s možností rychlého a jednoduchého přizpůsobení rostoucím požadavkům.
 • Můžeme rychle a flexibilně vyvinout i specifická zákaznická řešení nebo přizpůsobit stávající systémy individuálním požadavkům úlohy.

FVE monitoring

Měření elektrického výkonu s měřicím zesilovačem výkonu SIQUAD.

Měření elektrického výkonu s měřicím zesilovačem výkonu SIQUAD.

Naše kompetenční centrum Imtron již desítky let vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní systémy pro ukládání měřených dat a zpracování signálů. Na základě těchto odborných znalostí byl vyvinut měřicí zesilovač SIQUAD, se kterým lze elektrické parametry nejenom přesně změřit, nýbrž je s moduly rodiny SIQUAD i flexibilně zpracovat.

 • Přesné a cenově výhodné měření elektrické energie.
 • Flexibilní použití v jednofázových a třífázových sítích.
 • Měření elektrického proudu a napětí.
 • Výpočet efektivních hodnot, účiníku, síťového kmitočtu, činného a zdánlivého výkonu přímo v měřicím zesilovači. Hodnoty všech naměřených a vypočtených veličin se přenášejí do řídicího počítače v digitální podobě, což šetří paměť počítače a zrychluje přenos.
 • Kombinace s moduly rodiny SIQUAD umožňuje sestavit flexibilních systémů pro získávání měřených dat.
 • Příklad aplikace: Dynamická měření v rámci vývoje generátorů.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ