This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Vysoká efektivita a rychlost změn jsou základní požadavky automobilového průmyslu.

Snímače a měřicí technika jsou smyslové orgány moderní výroby. Přizpůsobit je nejenom náročným, nýbrž také rychle se měnícím výrobním cyklům, patří k nejdůležitějším výzvám efektivní průmyslové výroby. GHM GROUP dodá Vaší výrobě inovativní měřicí systémy, které jsou nejen mimořádně přesné, ale mohou být i nezvykle rychle nasazeny a nastaveny. Tím získáte možnost značně zkrátit dobu seřízení při přechodu na výrobu jiného produktu. Doby odstávky výroby při její přestavbě jsou velmi nákladné. Naše modulární měřicí systémy tyto náklady snižují. Umožňují totiž nejen použití nejrůznějších typů snímačů pro indikaci daného požadovaného parametru. Lze je také perfektně integrovat do Vašich stávajících systémů. S jednoduchou správou naměřených dat významně uspoříte a zvýšíte ekonomickou efektivitu celé Vaší výroby. Využijte potenciál úspor, který nabízejí vysoká schopnost integrace a flexibilita našich měřicích systémů a usnadněte si změny Vašeho provozu.

Měřicí technika zkušebních stanic: lepší rozjezd s přesnými daty.

Měřicí technika zkušebních stanic: lepší rozjezd s přesnými daty.

S novými pravidly, jako je třeba zákon o emisích při reálné jízdě, se zvyšují požadavky na moderní měřicí techniku. S našimi kompaktními a modulárními systémy Vám nabízíme flexibilní platformu, abyste již dnes plnili budoucí požadavky na měřicí techniku zkušebních stanic.

  • Univerzální měřicí zesilovače pro snímače napětí, proudu, DMS, teploty, kmitočtu, vibrací a točivého momentu.
  • Robustní přístroje v různých variantách s až 8 kanály.
  • Pro stále se opakující měřicí úlohy jsou k dispozici cenově optimalizované přístroje, specifické podle snímačů, s až 16 kanály.

MOBILNÍ MĚŘENÍ

 

Motor a převodovka: naším pohonem je přesnost.

Motor a převodovka: naším pohonem je přesnost.

Ve zkušebně motorů panují silně proměnlivé a drsné podmínky. Přesto musí být data citlivě měřena. Je zcela jedno, zda se jedná o systémy pro kompletní převodovky a motory, systémy pro testování úniků nebo turbodmychadel – nabízíme Vám robustní a přesný hardware pro Vaše úlohy měření.

  • Díky možnosti realizovat různé zkušební úlohy s tím samým měřicím zesilovačem dochází k úspoře nákladů.
  • Rodina přístrojů zahrnuje vysoce modulární jednotky pro registraci měřených dat s rozhraním Ethernet pro rychlou adaptaci na úlohu měření.
  • Jednotná platforma hardwaru a softwaru umožňuje rychlé zapracování obsluhy a rychlé uvedení systémů do provozu.

Modulární měřicí systém