This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Spousta prostoru pro klima a životní prostředí.

Při výstavbě budov na úrovni doby získává integrace moderní měřicí techniky stále více prostoru. Těsné obálky budov, tepelně izolované fasády a účinné systémy vytápění staví architekty, projektanty a stavitele před celou řadu nových výzev. Atmosférické podmínky hrají zcela rozhodující roli při ochraně konstrukce budov a jejich interiéru; to platí zejména pro citlivé a velmi frekventované prostory jako knihovny nebo muzea či historické budovy. Je zcela jedno, zda přitom jde o měření a regulaci klimatu prostoru, hlídání vlhkosti a rosného bodu nebo o funkce poplachu – nabízíme Vám širokou paletu specifických řešení pod jednou střechou. Jejich společným znakem je vysoká schopnost přizpůsobení, škálovatelnost aplikace i schopnost realizovat komplexní síťová propojení. Výsledkem jsou nejenom měření a udržování přesně definovaných podmínek ve Vaší budově, nýbrž i detekce případných škod již v raném stádiu a možnost jim včas čelit.

Muzea a knihovny: klima, které knihám svědčí.

Muzea a knihovny: klima, které knihám svědčí.

Vysoké teploty a vlhkost vzduchu usnadňují procesy rozkladu papíru a jiných materiálů. Díky měření a regulaci budou Vaše cenné exponáty výborně chráněny.

  • Přesné přizpůsobení úloze měření v muzeích, kostelech, knihovnách, nemocnicích, skladovacích halách, chladicích prostorech nebo výrobních halách.
  • Bateriové systémy s WiFi připojením pro instalaci bez kabelů.
  • Kabelově propojené systémy pro prostředí mimořádně citlivá na rušení s napájením prostřednictvím sběrnicového vedení s nízkými náklady na instalaci.  

ústředna bezdrátový

Hotely a gastronomie: dobré provozní klima.

Hotely a gastronomie: dobré provozní klima.

Měřicí technika GHM GROUP zajišťuje, aby klimatické a okolní podmínky v průmyslových a zákaznických oblastech zůstávaly konstantní a případné odchylky byly signalizovány. Mobilní přístroje přitom měří a protokolují také odlehlé kouty budovy.

  • Hodnoty pohody prostředí nebo tepelného zatížení PPD, WBGT, PPV podle ISO 7730 jsou získávány rychle a efektivně.
  • Hodnocení kvality vzduchu v prostoru podle ASHRAE 62.1-2004 i kontroly mikroklimatu podle ISO7726, ISO7730, ISO7243, ISO7933, ISO11079 a ISO8996.
  • Měření zatížení hlukem a vibracemi podle 2003-10-CE, 2002-44-CE a ISO 9612.

KLIMA ústředna

Naše přední produkty pro automatizaci budov