This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Signalizujeme pohodlný sběr dat.

Naměřená data jsou cenná jen, pokud je možné je dále zpracovat. Proto jednou z výzev konceptu „chytré továrny“ („Smart Factory“) je zpřístupnění výsledků měření více místům/aplikacím bez jakéhokoliv narušení toku těchto informací. To začíná u jednoduchých procesních hodnot pro výrobu a sahá až po citlivá data pro zajištění a hlídání kvality. Proto se již dnes s „pouhým“ sběrem a ukládáním dat prakticky nesetkáte. Základním úkolem pro nás, jakožto výrobce moderních měřicích systémů, je dnes příprava relevantních dat pro Průmysl 4.0, která jde daleko nad rámec pouhého zprostředkování výsledků měření. Předávání a zpracování informací v cloudových aplikacích nabývá stále většího významu. Lhostejno, zda jsou hlídány budovy, tovární haly, skladovací prostory, mrazicí zařízení nebo čisté prostory, nebo zda mají být data v procesu automaticky ukládána a vyhodnocena – naši odborníci v oboru záznamu a zpracování dat jsou Vám k dispozici a rádi Vám představí dostupné možnosti řešení Vašich úloh. K tomu Vám nabízíme měřicí techniku s až 40 000 měřeními (záznamy) za vteřinu na nejrůznějších měřicích kanálech. Naše modulární nebo již sestavené systémy jsou vhodné jak pro stacionární, tak i mobilní použití. Každodenní provozní testování si žádá rychlé výměny snímačů, a to naše technologie podporuje univerzálními měřicími převodníky s integrovanou úpravou signálu. Tím odpadají zdlouhavé a cenově nákladné práce na zkušebních stolicích.

Silný signál pro zpracování měřených dat do formátu nadřazených systémů.

Silný signál pro zpracování měřených dat do formátu nadřazených systémů.

Čas jsou peníze. Proto musí zdroje signálu a přijímače signálu hovořit stejnou řečí. Tam, kde se získaná data nejprve zdlouhavě musí převést do jiného formátu, se ztratí spousta času. S naším zpracováním signálů a sběrem dat naši experti odstraní u Vašich aplikací měřicí techniky překážky mezi ukládáním dat a jejich dalším zpracováním. Tím nejenom vytváříme jednotné standardy, nýbrž i optimální podmínky pro efektivní a přímé propojení při automatizaci komplexních procesů.