This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Nekompromisní kvalita je dána naší povahou.

Kvalita života je rozhodujícím způsobem ovlivňována naším životním prostředím. Sledovat a kvantifikovat veličiny, které ho ovlivňují, patří k ústředním úkolům techniky měření životního prostředí. Sledované parametry přitom daleko přesahují běžné veličiny, jako je třeba teplota, tlak a vlhkost. Vždyť jen v oblasti bezpečnosti práce jde o komplexní měření veličin, včetně vlivu světla, neboť značně ovlivňují to, jak dobře se cítíme. Vlivy životního prostředí měříme a analyzujeme rozsáhlým spektrem přístrojů. Naše řešení splňují přísné standardy a normy platné pro tuto oblast. Nadto se intenzivně zabýváme monitoringem větrných a solárních zařízení. Cílem je vyhovět bezpečnostně technickým aspektům a již ve fázi projektování poskytnout rozhodující přínos pro hospodárný provoz těchto zařízení. Přesné měření rychlosti větru však hraje podstatnou roli také v oblasti vysokých pracovních strojů (např. jeřábů) nebo mostů. Jsme firma akreditovaná pro kalibraci měření mnoha veličin a naše řešení dodávají průkazné soubory dat i pro mimořádně citlivé oblasti, jako jsou třeba měření emisí do životního prostředí, měření kvality potravin, průběžné hlídání chladicích a tepelných komor, měření rychlosti přívodu čistého vzduchu do laboratoří nebo monitorování diferenčního tlaku vzduchu v operačních sálech. Jsme Vaším plně kompetentním partnerem pro obory meteorologie, geologie a hydrologie, stejně jako předpovědi počasí nebo zvyšování výnosů v zemědělství. Ve finále je naše výkonnost měřena Vaším úspěchem.

V zelené oblasti se spolehlivými výsledky měření.

V zelené oblasti se spolehlivými výsledky měření.

Lidé citlivě reagují na změny svého životního prostředí. Se stejnou citlivostí proto musí na změny reagovat také naše měřicí systémy. Kromě získávání přesných měřených dat je možná největší výzvou reprodukovatelnost a srovnatelnost výsledků měření. Jako specialisté na techniku měření životního prostředí nabízíme špičkové měřicí metody, které splňují předepsané limity a zákonná pravidla. Každopádně, ať už zvolíte měření jakkoli přesné a spolehlivé, nikdy nezapomeňte na jedno: u nás v GHM GROUP je zde mírou věcí především člověk.