This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Vy produkujete vyšší kvalitu – a my nižší náklady.

I ta nejaktuálnější technika současnosti bude jen slabým nástrojem v konkurenčním boji zítřka. Ve výrobním procesu totiž moderní průmysl klade stále vyšší požadavky na všechny zúčastněné systémy a komponenty. Chce-li firma obstát, musí moderní zařízení nejenom vyrábět s maximální efektivitou, nýbrž se také nad rámec svého pracoviště propojit s dalšími články řetězce tvorby hodnot, aby se jejich efektivita trvale zlepšovala. Poté, co se potenciál optimalizací díky digitalizaci jevil do značné míry vyčerpán, soustředí se nyní stále větší pozornost na projekt budoucnosti, Průmysl 4.0. Inteligentní síťové propojení digitalizovaného know-how bude mostem, který rozhodujícím způsobem zkrátí cestu od poptávky až k hotovému výrobku. Na tyto požadavky reagujeme naší moderní platformou výrobků, které vznikají v našich závodech díky použití moderních metod vývoje a výrobních procesů. Ty by měly pracovat nejenom šetrně k přírodním zdrojům, nýbrž i lépe integrovat potřeby zákazníků do řetězce tvorby hodnot. Pro dosažení tohoto cíle musí být v budoucnu sbíráno stále více provozních informací z nejrůznějších dílčích výrobních procesů, aniž by se přitom ztratila transparentnost informací, nezbytných pro výkon práce operátora výroby. Na tuto úlohu připravíme Vaši výrobu výkonnou měřicí technikou a ve spolupráci s Vámi a Vašimi zákazníky vyvineme kvalitní a efektivní přístroje a systémy.

GHM-Rail Series

Accurate measurement – exactly signaling and reliable monitoring

This new compact GHM GROUP GHM-Rail GHM-Rail series offers the GS125L/M limit switches, two TS125/225 isolating switches as well as the TB225 safety temperature limiter with the universal transmitter MU125, UT125 transmitter as well as the three TV125L/M and ST125M isolating amplifiers Through a - in practice - complete device program of the higher accuracy class and allows their cost-effective application in all industrial application fields. The GHM GROUP is thus expanding its innovative industrial product range, which ranges from the new sensors for the food industry, through the new GHM-Rail gantry rails presented here, to universal multi-function control devices.

"An essential basis for a trouble-free process flow is our new generation of GHM-Rail series. They are consistently future-proof and as efficient as possible. The entire concept is aimed at precisely meeting customer and market requirements."

Sebastian Schäfer, Product Manager

Průmyslová elektronika jako široké pole pro optimalizaci procesů.

Průmyslová elektronika jako široké pole pro optimalizaci procesů.

Stroje jsou nejenom stále rychlejší a spolehlivější, ale především také chytřejší. A zatímco možnosti optimalizace rychlosti a přesnosti se jeví jako čím dál více vyčerpané, inteligence techniky nabízí ještě veliký potenciál pro výrobu. Díky síťovému propojení zařízení s vědomostmi z různých relevantních oborů realizují stroje již dnes důležitá a správná rozhodnutí zcela bez schůzování a diskuzí. To samozřejmě nemá nic společného s rozprostřením a ztrátou kontroly, nýbrž to znamená, že díky síťovému propojení můžeme proces naprogramovat na úspěch.