This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Měřicí technika, která Vaši firmu učiní mobilní.

Každé měření je zásahem do dění. Ale ne každé dění je možné přenést k místu měření. Abyste mohli všechny události analyzovat tam, kde se dějí, vyvíjejí naši experti na míru šité aplikace pro mobilní měření. Nejnovější generace ručních měřicích přístrojů spojuje přednosti mobilního použití se spolehlivostí a přesností stabilního měřicího přístroje. S naší širokou nabídkou od jednoduchých ručních přístrojů až po komplexní multifunkční systémy se zapisovači dat a rozhraním pro získávání a protokolování dat s počítačovou podporou Vám poskytujeme vše pro kvantifikaci relevantních parametrů. Vlastnosti jako dlouhá provozuschopnost díky nízké spotřebě proudu nebo jednoduchá manipulace patří k přednostem našich přístrojů, stejně jako třeba mimořádná robustnost nebo vysoká konektivita. V neposlední řadě je výhodou velmi široké spektrum použití našich řešení: v oblastech procesních měření, chemické a spektrální analýzy a měření životního prostředí jsou naše přístroje „doma“, stejně jako v dílnách a budovách, třeba pro hodnocení klimatu nebo měření působení vibrací na lidi v oblasti bezpečnosti práce. Ve všech oblastech proto klademe maximální důraz na shodu s platnými normami. Navíc, naše přístroje pro měření životního prostředí mohou být také použity pro zvýšení nebo kontrolu účinnosti solárních a větrných elektráren. V neposlední řadě, nasazení našich přístrojů např. v zemědělství dokládá, jak dalece se rozšířilo „pole působnosti“ našich ručních měřicích přístrojů.

Dobře zvládnuté měření v terénu.

Dobře zvládnuté měření v terénu.

Ve stacionárním nasazení lze měřicí zařízení dobře přizpůsobit okolnímu prostředí. Nicméně zkoncentrovat celou tuto techniku na minimum tak, aby bylo možné provádět mobilní měření na libovolném místě s maximální přesností a se stejnou spolehlivostí, je velká výzva. Náš tým vědců, techniků a inženýrů vynaložil na zvládnutí tohoto úkolu nemalé úsilí. S kompaktními řešeními v robustním designu stěhujeme naší inovativní měřicí techniku přímo na místo dění, aby se spolehlivé měření v terénu stalo pro Vás a Vaši firmu hračkou.