This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Z přesnosti měření učinit normu.

Kvalita zboží a výrobků odvisí od bezchybného měření pravdivých hodnot. V moderní výrobě proto hrají snímače podstatnou roli. Každé měření však musí splnit dva důležité předpoklady: za prvé musí být zcela přesné a za druhé reprodukovatelné. Abyste dosáhli obojího, potřebujete školený obslužný personál a pravidelnou kalibraci měřidel. V akademii GHM GROUP se školí postupy přesného měření. Během našich vzdělávacích akcí se Vaši pracovníci od kompetentních školitelů dozvědí vše nezbytné o tématech měření, řízení a regulace. Protože ale každé měření může být jen tak přesné, jak je přístroj, kterým bylo provedeno, staráme se také o kalibraci Vašich přístrojů. V našich vysoce moderních akreditovaných kalibračních laboratořích kontrolujeme Vaše přístroje, zda správně měří teplotu, relativní vlhkost, rosný bod, tlak, rychlost vzduchu, akustický tlaku a nejrůznější měřené veličiny v ultrafialovém, viditelném i infračerveném pásmu, a v případě potřeby je znovu přesně nastavujeme. Kromě toho Vám samozřejmě také nabízíme servis oprav přístrojů a aplikační podpory. Kontrola přístrojů naší oficiálně akreditovanou laboratoří Vám zajistí nejen přesnost, a tudíž pravdivost měření, ale tím i objektivní argumenty pro správnost a kvalitu Vámi realizovaných rozhodnutí. Koneckonců GHM GROUP nezískala svoji dobrou pověst náhodou. Je dána naší naprostou přesností.

Akreditované laboratoře.

Záření v UV, viditelném a IR pásmech

Záření v UV, viditelném a IR pásmech

Akustika a zvuk

Akustika a zvuk

Rychlost větru a vzduchu

Rychlost větru a vzduchu

Pro nás, jakožto akreditovanou firmu, je nejvyšší přesnost měření normou.

Pro nás, jakožto akreditovanou firmu, je nejvyšší přesnost měření normou.

Aby byl výsledek měření opravdu věrohodný, potřebuje srovnání se skutečností. V mnoha oblastech ale slepý test nebo srovnávací zkouška zdaleka nestačí. Jsme akreditovaná firma, a proto také naše kalibrované měřicí přístroje splňují nejvyšší standardy přesnosti a spolehlivosti. Použitím našich certifikovaných přístrojů dokumentujete nejenom své vlastní vysoké nároky na přesnost měření. Také měříte na bezpečném základu. Protože s akreditací vyhovíte obojímu: zákonům fyziky i právním předpisům úřadů.

Služby

Aplikační podpora

Aplikační podpora

Akreditovaná kalibrace

Akreditovaná kalibrace

Opravy přístrojů

Opravy přístrojů

Certifikované vzdělávání

Certifikované vzdělávání