This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Měření a řízení se znalostí věci a podle zákonů fyziky

Když jde o měření, řízení a regulaci procesů, dodáme Vám právě tu techniku, kterou potřebujete. Kompetenční centrum Martens totiž v našem pracovišti v Barsbüttelu u Hamburgu vyvíjí a vyrábí robustní a spolehlivé komponenty pro náročnou procesní a průmyslovou techniku. Pečeť jakosti „Made in Germany“ přitom neoznačuje jen kvalitu našich technických řešení, nýbrž ve stejné míře i inovační sílu firmy. Ne náhodou zahrnuje program dodávek a výroby od digitálních displejů přes měřicí převodníky a vyhodnocovací přístroje až po snímače celé spektrum moderní analyzační a průmyslové měřicí techniky. Individuální požadavky zákazníků přitom plníme speciálně přizpůsobenými přístroji. Z toho vyplývající mnohostrannost našich výrobků se uplatňuje v širokém spektru aplikací: od technologie budov přes výstavbu zařízení až po potravinářský a farmaceutický průmysl naše výrobky měří, řídí a regulují nespočet technických procesů. Prakticky každá fyzikální veličina může být změřena, zaznamenána a vyhodnocena. A jednu významnou veličinu lze cítit doslova: kvalitu. Pečlivost totiž chápeme jako jednu z nejdůležitějších „ingrediencí“ výroby našich produktů.

"Jediné měření, které může člověk provádět sám o sobě, je jednoduché počítání. Pro všechno ostatní potřebuje technické prostředky. A u komplexních témat také konzultaci s naším technikem."    

Michael Wulf
Site Director Martens  |  Member of the Managing Board

Co nabízíme, naše klíčové kompetence

Oblasti naší činnosti

 • Milionkrát osvědčená průmyslová měřicí a automatizační technika
 • Certifikované výrobky splňující normy SIL, ATEX, EN 14597
 • Rychlé dodání libovolného počtu kusů i produktů v zákaznickém provedení

Analyzační měřicí technika

 • Desítky let zkušeností s měřením vodivosti a hodnoty pH
 • Dvoupólové a čtyřpólové měřicí články vodivosti pro mnohé oblasti použití
 • pH elektrody použitelné v nejčistší vodě, odpadní vodě a agresivních chemikáliích
 • Měřicí převodníky do terénu nebo provedení pro instalaci v rozváděči

Bezpečnostní moduly

 • Omezovače teploty a bezpečnostní omezovače teploty podle EN 14597 pro hlídání zařízení s tepelnými procesy
 • Bezpečnostní omezovače teploty s certifikací SIL 2 a ATEX
 • široká paleta hlídačů dosažení mezního stavu s certifikací SIL 2 a ATEX
 • Hlídače izolačního stavu podle EN 61557-8 pro hlídání IT sítí

Automatizační technika

 • Speciálně vyvinuté regulátory pro multifunkční použití v mnoha aplikacích
 • Datové loggery, procesní počítače, PID regulátory, vícekanálové regulátory, datové loggery s integrovaným konfigurovatelným sekvenčním řízením
 • Integrovaná simulace procesu

Rozváděčové přístroje

 • široká paleta oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků, částečně v provedení ATEX
 • Rychlé a bezpečné uvedení do provozu díky jednoduché koncepci ovládání
 • Individuální přizpůsobení charakteristik
 • Instalace šetřící čas a místo (zastavěný prostor) díky moderní systémové technice

Zobrazovače

 • Podstatně zkrácené doby konfigurace díky provedení přizpůsobenému měřené veličině
 • Montážní pouzdro zobrazovače pro jeho vestavbu do rozváděče nebo robustní, nárazuvzdorný kryt stupně krytí IP 65 pro jeho použití v terénu

Snímače

 • Přesné průmyslové a hygienické snímače pro monitoring hladiny, mezních stavů, průtoku, tlaku, teploty a intenzity světla
 • Série přístrojů v hygienickém designu s certifikací EHEDG
 • Měření teploty bez zásahu do procesu se snímači na povrchu potrubí
 • Krátké dodací doby, protože drtivá část výroby se realizuje pod jednou střechou v naší firmě

Prosím, kontaktujte nás na adrese

GHM GROUP – MARTENS  |  GHM Messtechnik GmbH
Kiebitzhörn 18  |  22885 Barsbüttel  |  GERMANY