This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. More information

Stacionární, mobilní a automobilové měřicí systémy

Jako výrobce komponentů měřicí techniky pro průmyslové aplikace se Imtron vyvinul v jednoho z nejrenomovanějších dodavatelů na trhu. Vyrábíme systémy pro měření a zpracování fyzikálních veličin. Je zcela jedno, zda přitom jde o veličiny jako tlak, teplota nebo délka či úhel, elektrický proud nebo točivý moment – díky své přesnosti a spolehlivosti si naše komponenty měřicí techniku a systémová řešení našly cestu až ke špičkám německých a mezinárodních technologických koncernů. Skutečnost, že se naše komponenty a řešení rozhodli použít zákazníci jako třeba ABB, Astrium, Daimler nebo ESA, skupina Schaeffler a koncern VW, potvrzuje vynikající kvalitu a spolehlivost naší produkce. Náš hardware a software dodává důležitá data a fakta ke všem měřeným parametrům, ať už se získávají ze stacionárních zkušebních stolic automobilového průmyslu, nebo mobilních aplikací při zkušebních jízdách a testovacích letech. Kromě toto poskytujeme díky kompletnímu monitoringu solárních zařízení a větrných parků také důležitá data pro řízení energetiky. Imtron se s veškerou svou energií zaměřuje na vývoj a produkci vynikající měřicí techniky pro použití u našich zákazníků v jejich provozech.

"Přesnost a vysoká frekvence vzorkování měřených veličin jsou u současné testovací techniky již běžná věc. Proto navíc sázíme na optimální přizpůsobení našich produktů aplikacím zákazníků."    

 

Harald Feuerer
Site Director Imtron  |  Member of the Managing Board

Co nabízíme, naše klíčové kompetence

Oblasti naší činnosti

 • Rychlé a vysoce přesné oddělovací zesilovače
 • Dlouholeté zkušenosti se získáváním měřených dat
 • Modulární systémová technika pro její individuální přizpůsobení dané aplikaci
 • Moderní technologie průmyslových komunikačních sítí pro zapojení do koncepce Průmysl 4.0
 • Přesné, odrušené a univerzální zpracování signálů z nejrůznějších snímačů
 • Analogová a digitální filtrace signálu pro potlačení rušení
 • Galvanické oddělení pro předcházení technickým problémům měření
 • Rychlý digitální sběr a ukládání měřených dat
 • Vývoj individuálních zákaznických řešení

Oddělovací zesilovače „TSA moduly“

 • Vysoce přesné oddělovací zesilovače pro potlačení rušení a předcházení zemním spojením
 • Předem konfigurovatelné moduly pro rychlejší uvedení do provozu s menší náročností programování
 • Galvanické oddělení výkonové a řídící/signálové elektroniky pro ochranu navazující elektroniky
 • Nabídka různých šířek pásma signálu až 30 kHz a výstupních proudů až 200 mA
 • Vynikající použitelnost pro aplikace měřicí techniky díky velmi malému zbytkovému zvlnění
 • < 2 mVšš a vysoké přesnosti od 0,1 %
 • Individuální přizpůsobení modulů v různých aplikacích díky zástrčným filtrům
 • Konverze vstupních signálů na normalizované signály
 • Jednoduchá montáž na DIN-lištu a snadné připojení díky konektorovým svorkovnicím

Měřicí převodníky „TSA moduly“

 • Vysoce přesné měřicí převodníky s integrovanou úpravou signálu z nejrůznějších snímačů jako tenzometrů, potenciometrů, Pt100, termočlánků, ICP a signálů elektrického napětí a proudu

Rychlé a univerzální ukládání a zpracování měřených dat

 • Flexibilní a modulární měřicí zesilovače s vysokou přesností od 0,03 %
 • Oddělení potenciálu vstupů jednotlivých měřicích kanálů
 • Nízké náklady na skladování a rychlejší uvedení do provozu díky univerzálnosti
 • Malé konstrukční velikosti díky vícekanálové konstrukci
 • K dispozici jako 19" technika, tak i jako decentralizovaná kompaktní konstrukce
 • Měřicí kanály lze konfigurovat pro více než 12 různých snímačů
 • Jednoduché zpracování dat díky kompatibilitě se standardním software jako LabVIEW a DASYLab
 • Výstup na Ethernet a sběrnici CAN

Prosím, kontaktujte nás na adrese

GHM GROUP – IMTRON  |  GHM Messtechnik GmbH
Carl-Benz-Str. 11  |  88696 Owingen  |  GERMANY