This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. More information

Měřicí technika v zelené oblasti

V žádné jiné oblasti nemohou získaná data nabývat tak zásadního významu jako u techniky pro měření životního prostředí. Proto naši specialisté z našeho kompetenčního centra Delta OHM v Padua u Benátek v Itálii s velmi kvalitním portfoliem svých výrobků, a především s příslušnými vědeckými odbornými znalostmi, každodenně usilují o neustálý udržitelný rozvoj této měřicí techniky. Celé spektrum naší produkce sahá od jednotlivých měřicích přístrojů pro měření a analýzu světla, zvuku a vibrací až po kompletně vybavené stanice pro monitorování klimatu a počasí. Do našeho výrobního programu ale také patří přesné přístroje pro měření kvality a rychlosti vzduchu, stejně jako multifunkční měřicí přístroje pro analýzu mikroklimatu, životního prostředí a vody. S touto hlavní kompetencí si Delta OHM vypracovala vynikající mezinárodní pověst v oblasti vývoje a výroby elektronických měřicích přístrojů. Ne náhodou jsou na tomto pracovišti zřídili vysoce moderní, akreditované kalibrační laboratoře (ILAC-MRA, ISO 17025) pro oblast měření teploty, vlhkosti a tlaku, ale i pro rychlost vzduchu, fotometrii, radiometrii a akustiku. Protože mimořádný cit a vědecký smysl pro životní prostředí jsou v povaze naší firmy.

"Naše přesná měřicí technika denně dokazuje svou výkonnost v možná nejnáročnější a nejcitlivější oblasti světa: v životním prostředí."

Michaela Zavan  |  Site Director Delta OHM

Co nabízíme, naše klíčové kompetence

Inspirace životním prostředím

Delta OHM vyvíjí a vyrábí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, rychlosti vzduchu, světla, hluku a vibrací, CO, CO2 a kvality vzduchu i multifunkční měřicí přístroje a zapisovače dat pro WBGT analýzu mikroklimatu či analýzu životního prostředí a vody.

Bezpečné, přesné a odolné přístroje

Akreditovaná kalibrační laboratoř Delta OHM (ACCREDIA LAT N°. 124) je v oblasti metrologie certifikována pro měření následujících fyzikálních veličin: teplota, vlhkost, tlak a rychlost vzduchu i obory fotometrie, radiometrie a akustiky.

Prosím, kontaktujte nás na adrese

GHM GROUP – Delta OHM  |  Delta OHM S.r.L. a socio unico
Via Marconi 5  |  35030 Caselle di Selvazzano  |  ITALY