This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Měřicí technika v zelené oblasti

V žádné jiné oblasti nemohou získaná data nabývat tak zásadního významu jako u techniky pro měření životního prostředí. Proto naši specialisté z našeho kompetenčního centra Delta OHM v Padua u Benátek v Itálii s velmi kvalitním portfoliem svých výrobků, a především s příslušnými vědeckými odbornými znalostmi, každodenně usilují o neustálý udržitelný rozvoj této měřicí techniky. Celé spektrum naší produkce sahá od jednotlivých měřicích přístrojů pro měření a analýzu světla, zvuku a vibrací až po kompletně vybavené stanice pro monitorování klimatu a počasí. Do našeho výrobního programu ale také patří přesné přístroje pro měření kvality a rychlosti vzduchu, stejně jako multifunkční měřicí přístroje pro analýzu mikroklimatu, životního prostředí a vody. S touto hlavní kompetencí si Delta OHM vypracovala vynikající mezinárodní pověst v oblasti vývoje a výroby elektronických měřicích přístrojů. Ne náhodou jsou na tomto pracovišti zřídili vysoce moderní, akreditované kalibrační laboratoře (ILAC-MRA, ISO 17025) pro oblast měření teploty, vlhkosti a tlaku, ale i pro rychlost vzduchu, fotometrii, radiometrii a akustiku. Protože mimořádný cit a vědecký smysl pro životní prostředí jsou v povaze naší firmy.

"Naše přesná měřicí technika denně dokazuje svou výkonnost v možná nejnáročnější a nejcitlivější oblasti světa: v životním prostředí."

Alessandro Perego  |  Site Director Delta OHM

Co nabízíme, naše klíčové kompetence

Inspirace životním prostředím

Delta OHM vyvíjí a vyrábí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, rychlosti vzduchu, světla, hluku a vibrací, CO, CO2 a kvality vzduchu i multifunkční měřicí přístroje a zapisovače dat pro WBGT analýzu mikroklimatu či analýzu životního prostředí a vody.

Bezpečné, přesné a odolné přístroje

Akreditovaná kalibrační laboratoř Delta OHM (ACCREDIA LAT N°. 124) je v oblasti metrologie certifikována pro měření následujících fyzikálních veličin: teplota, vlhkost, tlak a rychlost vzduchu i obory fotometrie, radiometrie a akustiky.

Prosím, kontaktujte nás na adrese

GHM GROUP – Delta OHM  |  Delta OHM S.r.L. a socio unico
Via Marconi 5  |  35030 Caselle di Selvazzano  |  ITALY